Základní charakteristiky Netvořice

 Údaj
Kód obce530 298
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 788
Orná půda (ha)938
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)164
Zemědělská půda (ha)1 147
Lesní půda (ha)494
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)112
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem316
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem49
Stavebnictví47
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel77
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí16
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti26
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci233
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 788
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži6
ženy10
Zemřelí celkem16
muži12
ženy4
Přirozený přírůstek celkem0
muži-6
ženy6
Přistěhovalí celkem41
muži23
ženy18
Vystěhovalí celkem31
muži11
ženy20
Saldo migrace celkem10
muži12
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem10
muži6
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži553
ženy537
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem169
muži94
ženy75
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži391
ženy371
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem159
muži68
ženy91
Střední stav obyvatel k 1.7.1 071
muži544
ženy527
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services