Základní charakteristiky Olbramovice

 Údaj
Kód obce530 344
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 535
Orná půda (ha)1 300
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)47
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)413
Zemědělská půda (ha)1 768
Lesní půda (ha)453
Vodní plochy (ha)93
Zastavěné plochy (ha)38
Ostatní plochy (ha)183
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem285
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem40
Stavebnictví72
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel48
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci219
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 534
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži8
ženy10
Zemřelí celkem13
muži8
ženy5
Přirozený přírůstek celkem5
muži0
ženy5
Přistěhovalí celkem24
muži9
ženy15
Vystěhovalí celkem21
muži8
ženy13
Saldo migrace celkem3
muži1
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem8
muži1
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži627
ženy603
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem228
muži121
ženy107
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži442
ženy404
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem156
muži64
ženy92
Střední stav obyvatel k 1.7.1 203
muži617
ženy586
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services