Základní charakteristiky Postupice

 Údaj
Kód obce530 450
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 000
Orná půda (ha)1 755
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)77
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)430
Zemědělská půda (ha)2 264
Lesní půda (ha)1 354
Vodní plochy (ha)57
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)284
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem305
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství41
Průmysl celkem44
Stavebnictví32
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel72
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci221
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy31
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 000
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce16
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži8
ženy5
Zemřelí celkem14
muži9
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-1
ženy0
Přistěhovalí celkem50
muži24
ženy26
Vystěhovalí celkem19
muži11
ženy8
Saldo migrace celkem31
muži13
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem30
muži12
ženy18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži616
ženy584
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem193
muži101
ženy92
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži434
ženy394
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem179
muži81
ženy98
Střední stav obyvatel k 1.7.1 165
muži600
ženy565
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services