Základní charakteristiky Sedlec-Prčice

 Údaj
Kód obce530 573
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 411
Orná půda (ha)2 846
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)115
Ovocné sady (ha)72
Trvalé trávní porosty (ha)1 250
Zemědělská půda (ha)4 284
Lesní půda (ha)1 554
Vodní plochy (ha)100
Zastavěné plochy (ha)89
Ostatní plochy (ha)384
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem692
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství89
Průmysl celkem102
Stavebnictví145
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel120
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství37
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti44
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení16
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti56
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci492
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání48
Zemědělští podnikatelé42
Ostatní právní formy53
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 411
Počet katastrů15
Počet územně technických jednotek15
Počet částí obce36
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži10
ženy10
Zemřelí celkem23
muži13
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-3
ženy0
Přistěhovalí celkem52
muži20
ženy32
Vystěhovalí celkem45
muži18
ženy27
Saldo migrace celkem7
muži2
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem4
muži-1
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 425
ženy1 410
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem392
muži202
ženy190
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži987
ženy914
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem542
muži236
ženy306
Střední stav obyvatel k 1.7.2 838
muži1 430
ženy1 408
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services