Základní charakteristiky Smilkov

 Údaj
Kód obce530 611
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 120
Orná půda (ha)475
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)15
Trvalé trávní porosty (ha)120
Zemědělská půda (ha)632
Lesní půda (ha)390
Vodní plochy (ha)15
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)70
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem68
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem11
Stavebnictví6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel12
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství3
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti2
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti0
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci45
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání4
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy7
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 120
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži5
ženy2
Zemřelí celkem1
muži1
ženy0
Přirozený přírůstek celkem6
muži4
ženy2
Přistěhovalí celkem1
muži0
ženy1
Vystěhovalí celkem7
muži4
ženy3
Saldo migrace celkem-6
muži-4
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem0
muži0
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži130
ženy126
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem33
muži19
ženy14
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži92
ženy78
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem53
muži19
ženy34
Střední stav obyvatel k 1.7.254
muži130
ženy124
Průměrný věk44,7
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services