Základní charakteristiky Struhařov

 Údaj
Kód obce530 689
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 196
Orná půda (ha)1 372
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)372
Zemědělská půda (ha)1 781
Lesní půda (ha)236
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)111
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem186
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem26
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel44
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci120
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 195
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži8
ženy4
Zemřelí celkem4
muži2
ženy2
Přirozený přírůstek celkem8
muži6
ženy2
Přistěhovalí celkem37
muži18
ženy19
Vystěhovalí celkem14
muži9
ženy5
Saldo migrace celkem23
muži9
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem31
muži15
ženy16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži412
ženy384
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem145
muži85
ženy60
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži271
ženy263
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem117
muži56
ženy61
Střední stav obyvatel k 1.7.757
muži392
ženy365
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services