Základní charakteristiky Týnec nad Sázavou

 Údaj
Kód obce530 841
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 575
Orná půda (ha)1 065
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)120
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)270
Zemědělská půda (ha)1 465
Lesní půda (ha)677
Vodní plochy (ha)107
Zastavěné plochy (ha)67
Ostatní plochy (ha)259
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 327
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství39
Průmysl celkem195
Stavebnictví216
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel318
Doprava a skladování45
Ubytování, stravování a pohostinství68
Informační a komunikační činnosti18
Peněžnictví a pojišťovnictví38
Činnosti v oblasti nemovitostí45
Profesní, vědecké a technické činnosti147
Administrativní a podpůrné činnosti20
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání24
Zdravotní a sociální péče13
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti37
Ostatní činnosti104
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno73
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti69
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci1 024
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání116
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy114
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 574
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem51
muži22
ženy29
Zemřelí celkem49
muži29
ženy20
Přirozený přírůstek celkem2
muži-7
ženy9
Přistěhovalí celkem114
muži45
ženy69
Vystěhovalí celkem134
muži68
ženy66
Saldo migrace celkem-20
muži-23
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-18
muži-30
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 780
ženy2 801
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem895
muži480
ženy415
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 868
ženy1 790
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 028
muži432
ženy596
Střední stav obyvatel k 1.7.5 586
muži2 793
ženy2 793
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services