Základní charakteristiky Vlašim

 Údaj
Kód obce530 883
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 145
Orná půda (ha)1 939
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)128
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)305
Zemědělská půda (ha)2 378
Lesní půda (ha)1 080
Vodní plochy (ha)47
Zastavěné plochy (ha)146
Ostatní plochy (ha)493
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 996
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství116
Průmysl celkem520
Stavebnictví451
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel748
Doprava a skladování58
Ubytování, stravování a pohostinství159
Informační a komunikační činnosti43
Peněžnictví a pojišťovnictví84
Činnosti v oblasti nemovitostí103
Profesní, vědecké a technické činnosti280
Administrativní a podpůrné činnosti47
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání61
Zdravotní a sociální péče51
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti71
Ostatní činnosti238
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno200
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti14
Obchodní společnosti144
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci2 254
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání297
Zemědělští podnikatelé21
Ostatní právní formy283
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 144
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem112
muži52
ženy60
Zemřelí celkem133
muži68
ženy65
Přirozený přírůstek celkem-21
muži-16
ženy-5
Přistěhovalí celkem176
muži78
ženy98
Vystěhovalí celkem253
muži131
ženy122
Saldo migrace celkem-77
muži-53
ženy-24
Přírůstek/úbytek celkem-98
muži-69
ženy-29
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 788
ženy5 981
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 596
muži799
ženy797
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 092
ženy3 948
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 133
muži897
ženy1 236
Střední stav obyvatel k 1.7.11 912
muži5 878
ženy6 034
Průměrný věk42,5
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services