Základní charakteristiky Votice

 Údaj
Kód obce530 905
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 641
Orná půda (ha)1 441
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)101
Ovocné sady (ha)91
Trvalé trávní porosty (ha)844
Zemědělská půda (ha)2 478
Lesní půda (ha)698
Vodní plochy (ha)46
Zastavěné plochy (ha)73
Ostatní plochy (ha)346
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 086
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství76
Průmysl celkem141
Stavebnictví201
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel286
Doprava a skladování34
Ubytování, stravování a pohostinství55
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví21
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti87
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti89
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno52
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti54
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci827
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání92
Zemědělští podnikatelé26
Ostatní právní formy87
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 641
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce22
ObyvatelstvoŽivě narození celkem46
muži28
ženy18
Zemřelí celkem51
muži25
ženy26
Přirozený přírůstek celkem-5
muži3
ženy-8
Přistěhovalí celkem102
muži54
ženy48
Vystěhovalí celkem90
muži37
ženy53
Saldo migrace celkem12
muži17
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem7
muži20
ženy-13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 254
ženy2 349
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem737
muži382
ženy355
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 509
ženy1 477
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem880
muži363
ženy517
Střední stav obyvatel k 1.7.4 581
muži2 228
ženy2 353
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services