Základní charakteristiky Vrchotovy Janovice

 Údaj
Kód obce530 948
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 307
Orná půda (ha)1 214
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)348
Zemědělská půda (ha)1 608
Lesní půda (ha)417
Vodní plochy (ha)104
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)147
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem204
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem29
Stavebnictví45
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel37
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci154
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 307
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži5
ženy4
Zemřelí celkem3
muži1
ženy2
Přirozený přírůstek celkem6
muži4
ženy2
Přistěhovalí celkem19
muži8
ženy11
Vystěhovalí celkem32
muži10
ženy22
Saldo migrace celkem-13
muži-2
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži2
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži465
ženy478
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem151
muži74
ženy77
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži339
ženy327
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem126
muži52
ženy74
Střední stav obyvatel k 1.7.946
muži462
ženy484
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services