Základní charakteristiky Zvěstov

 Údaj
Kód obce531 049
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 240
Orná půda (ha)1 251
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)231
Zemědělská půda (ha)1 516
Lesní půda (ha)558
Vodní plochy (ha)26
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)117
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem73
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem9
Stavebnictví12
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel14
Doprava a skladování0
Ubytování, stravování a pohostinství2
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti3
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci56
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy6
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 240
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži3
ženy0
Zemřelí celkem4
muži3
ženy1
Přirozený přírůstek celkem-1
muži0
ženy-1
Přistěhovalí celkem6
muži1
ženy5
Vystěhovalí celkem9
muži4
ženy5
Saldo migrace celkem-3
muži-3
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži-3
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži183
ženy178
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem44
muži25
ženy19
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži118
ženy111
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem88
muži40
ženy48
Střední stav obyvatel k 1.7.359
muži182
ženy177
Průměrný věk45,8
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services