Základní charakteristiky Hořovice

 Údaj
Kód obce531 189
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)955
Orná půda (ha)454
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)79
Zemědělská půda (ha)613
Lesní půda (ha)76
Vodní plochy (ha)20
Zastavěné plochy (ha)70
Ostatní plochy (ha)176
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 661
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství43
Průmysl celkem198
Stavebnictví187
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel472
Doprava a skladování65
Ubytování, stravování a pohostinství97
Informační a komunikační činnosti32
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí91
Profesní, vědecké a technické činnosti187
Administrativní a podpůrné činnosti38
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání34
Zdravotní a sociální péče33
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti35
Ostatní činnosti162
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno42
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti16
Obchodní společnosti164
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 105
Samostatně hospodařící rolníci1
Svobodná povolání139
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy280
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 955
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem73
muži34
ženy39
Zemřelí celkem80
muži35
ženy45
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-1
ženy-6
Přistěhovalí celkem226
muži113
ženy113
Vystěhovalí celkem199
muži92
ženy107
Saldo migrace celkem27
muži21
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem20
muži20
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 292
ženy3 543
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem997
muži516
ženy481
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 286
ženy2 346
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 206
muži490
ženy716
Střední stav obyvatel k 1.7.6 782
muži3 255
ženy3 527
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 11
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services