Základní charakteristiky Hostomice

 Údaj
Kód obce531 201
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 826
Orná půda (ha)1 272
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)12
Trvalé trávní porosty (ha)450
Zemědělská půda (ha)1 776
Lesní půda (ha)868
Vodní plochy (ha)35
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)107
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem369
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem61
Stavebnictví62
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel86
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti37
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci280
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy36
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 827
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži5
ženy7
Zemřelí celkem35
muži23
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-23
muži-18
ženy-5
Přistěhovalí celkem57
muži33
ženy24
Vystěhovalí celkem36
muži17
ženy19
Saldo migrace celkem21
muži16
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži-2
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži855
ženy834
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem260
muži117
ženy143
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži622
ženy522
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem285
muži116
ženy169
Střední stav obyvatel k 1.7.1 668
muži845
ženy823
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services