Základní charakteristiky Hudlice

 Údaj
Kód obce531 227
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 075
Orná půda (ha)533
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)177
Zemědělská půda (ha)750
Lesní půda (ha)1 233
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)68
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem250
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem37
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel46
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci200
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 073
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži6
ženy10
Zemřelí celkem14
muži9
ženy5
Přirozený přírůstek celkem2
muži-3
ženy5
Přistěhovalí celkem32
muži12
ženy20
Vystěhovalí celkem16
muži11
ženy5
Saldo migrace celkem16
muži1
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem18
muži-2
ženy20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži606
ženy636
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem190
muži94
ženy96
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži413
ženy407
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem232
muži99
ženy133
Střední stav obyvatel k 1.7.1 231
muži614
ženy617
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services