Základní charakteristiky Karlštejn

 Údaj
Kód obce531 316
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 208
Orná půda (ha)166
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)11
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)15
Trvalé trávní porosty (ha)73
Zemědělská půda (ha)288
Lesní půda (ha)727
Vodní plochy (ha)33
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)146
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem283
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem32
Stavebnictví35
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel72
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti27
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci212
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 208
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži4
ženy1
Zemřelí celkem10
muži5
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-1
ženy-4
Přistěhovalí celkem15
muži7
ženy8
Vystěhovalí celkem17
muži7
ženy10
Saldo migrace celkem-2
muži0
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži-1
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži389
ženy405
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem98
muži50
ženy48
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži269
ženy265
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem162
muži70
ženy92
Střední stav obyvatel k 1.7.788
muži387
ženy401
Průměrný věk44,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services