Základní charakteristiky Komárov

 Údaj
Kód obce531 324
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)616
Orná půda (ha)139
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)40
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)88
Zemědělská půda (ha)270
Lesní půda (ha)258
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)48
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem515
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem75
Stavebnictví87
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel160
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí26
Profesní, vědecké a technické činnosti40
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti44
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno23
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti32
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci365
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání52
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy75
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 616
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži7
ženy10
Zemřelí celkem27
muži17
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-10
muži-10
ženy0
Přistěhovalí celkem74
muži31
ženy43
Vystěhovalí celkem62
muži29
ženy33
Saldo migrace celkem12
muži2
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem2
muži-8
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 218
ženy1 244
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem342
muži171
ženy171
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži861
ženy835
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem424
muži186
ženy238
Střední stav obyvatel k 1.7.2 480
muži1 229
ženy1 251
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services