Základní charakteristiky Libomyšl

 Údaj
Kód obce531 448
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)970
Orná půda (ha)563
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)156
Zemědělská půda (ha)741
Lesní půda (ha)123
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)14
Ostatní plochy (ha)75
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem136
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem23
Stavebnictví25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel22
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci97
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 970
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži5
ženy1
Zemřelí celkem8
muži5
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-2
muži0
ženy-2
Přistěhovalí celkem27
muži13
ženy14
Vystěhovalí celkem16
muži10
ženy6
Saldo migrace celkem11
muži3
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem9
muži3
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži278
ženy253
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem83
muži41
ženy42
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži199
ženy162
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem87
muži38
ženy49
Střední stav obyvatel k 1.7.524
muži276
ženy248
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services