Základní charakteristiky Loděnice

 Údaj
Kód obce531 464
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)608
Orná půda (ha)110
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)5
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)116
Zemědělská půda (ha)265
Lesní půda (ha)181
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)132
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem450
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem57
Stavebnictví58
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel125
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti46
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti40
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti43
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci321
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy70
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 608
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži11
ženy8
Zemřelí celkem18
muži12
ženy6
Přirozený přírůstek celkem1
muži-1
ženy2
Přistěhovalí celkem87
muži43
ženy44
Vystěhovalí celkem46
muži21
ženy25
Saldo migrace celkem41
muži22
ženy19
Přírůstek/úbytek celkem42
muži21
ženy21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži869
ženy873
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem282
muži141
ženy141
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži637
ženy583
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem240
muži91
ženy149
Střední stav obyvatel k 1.7.1 682
muži843
ženy839
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services