Základní charakteristiky Nučice

 Údaj
Kód obce531 618
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)595
Orná půda (ha)306
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)29
Zemědělská půda (ha)357
Lesní půda (ha)62
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)145
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem520
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem71
Stavebnictví80
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel112
Doprava a skladování34
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti19
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti70
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti43
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci364
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání33
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy93
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 595
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem40
muži15
ženy25
Zemřelí celkem10
muži5
ženy5
Přirozený přírůstek celkem30
muži10
ženy20
Přistěhovalí celkem132
muži68
ženy64
Vystěhovalí celkem31
muži15
ženy16
Saldo migrace celkem101
muži53
ženy48
Přírůstek/úbytek celkem131
muži63
ženy68
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži983
ženy1 028
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem456
muži223
ženy233
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži688
ženy672
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem195
muži72
ženy123
Střední stav obyvatel k 1.7.1 804
muži889
ženy915
Průměrný věk35,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services