Základní charakteristiky Rudná

 Údaj
Kód obce531 723
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)820
Orná půda (ha)514
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)58
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)11
Zemědělská půda (ha)586
Lesní půda (ha)3
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)62
Ostatní plochy (ha)165
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 333
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem165
Stavebnictví139
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel322
Doprava a skladování70
Ubytování, stravování a pohostinství54
Informační a komunikační činnosti67
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí77
Profesní, vědecké a technické činnosti227
Administrativní a podpůrné činnosti30
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče14
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti27
Ostatní činnosti92
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno41
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti12
Obchodní společnosti190
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci925
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání86
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy114
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 819
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem71
muži34
ženy37
Zemřelí celkem42
muži19
ženy23
Přirozený přírůstek celkem29
muži15
ženy14
Přistěhovalí celkem206
muži97
ženy109
Vystěhovalí celkem149
muži66
ženy83
Saldo migrace celkem57
muži31
ženy26
Přírůstek/úbytek celkem86
muži46
ženy40
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 362
ženy2 386
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem936
muži499
ženy437
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 569
ženy1 576
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem667
muži294
ženy373
Střední stav obyvatel k 1.7.4 659
muži2 318
ženy2 341
Průměrný věk38,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services