Základní charakteristiky Zadní Třebaň

 Údaj
Kód obce531 979
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)357
Orná půda (ha)122
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)65
Zemědělská půda (ha)247
Lesní půda (ha)28
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)45
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem202
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem36
Stavebnictví18
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel39
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti27
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci160
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 357
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži4
ženy2
Zemřelí celkem10
muži6
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-2
ženy-2
Přistěhovalí celkem32
muži17
ženy15
Vystěhovalí celkem12
muži5
ženy7
Saldo migrace celkem20
muži12
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem16
muži10
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži395
ženy381
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem140
muži94
ženy46
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži240
ženy257
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem139
muži61
ženy78
Střední stav obyvatel k 1.7.740
muži373
ženy367
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services