Základní charakteristiky Žebrák

 Údaj
Kód obce532 029
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)851
Orná půda (ha)579
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)38
Zemědělská půda (ha)659
Lesní půda (ha)28
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)111
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem533
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem82
Stavebnictví72
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel154
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti42
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti74
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci371
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy53
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 851
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži9
ženy11
Zemřelí celkem24
muži15
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-6
ženy2
Přistěhovalí celkem69
muži32
ženy37
Vystěhovalí celkem58
muži24
ženy34
Saldo migrace celkem11
muži8
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem7
muži2
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 050
ženy1 096
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem330
muži163
ženy167
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži730
ženy735
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem351
muži157
ženy194
Střední stav obyvatel k 1.7.2 140
muži1 048
ženy1 092
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services