Základní charakteristiky Kladno

 Údaj
Kód obce532 053
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 697
Orná půda (ha)513
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)208
Ovocné sady (ha)50
Trvalé trávní porosty (ha)30
Zemědělská půda (ha)801
Lesní půda (ha)1 275
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)440
Ostatní plochy (ha)1 168
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem14 978
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství193
Průmysl celkem1 484
Stavebnictví1 868
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel4 478
Doprava a skladování470
Ubytování, stravování a pohostinství724
Informační a komunikační činnosti383
Peněžnictví a pojišťovnictví207
Činnosti v oblasti nemovitostí973
Profesní, vědecké a technické činnosti1 997
Administrativní a podpůrné činnosti312
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání263
Zdravotní a sociální péče296
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti455
Ostatní činnosti1 164
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno324
podle právní formyStátní organizace55
Akciové společnosti121
Obchodní společnosti2 148
Družstevní organizace35
Finanční podniky0
Živnostníci9 733
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 375
Zemědělští podnikatelé45
Ostatní právní formy1 913
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)9
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže4
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov8
Krematorium1
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 697
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem757
muži385
ženy372
Zemřelí celkem794
muži384
ženy410
Přirozený přírůstek celkem-37
muži1
ženy-38
Přistěhovalí celkem1 629
muži775
ženy854
Vystěhovalí celkem1 723
muži849
ženy874
Saldo migrace celkem-94
muži-74
ženy-20
Přírůstek/úbytek celkem-131
muži-73
ženy-58
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži33 012
ženy35 539
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem10 068
muži5 077
ženy4 991
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži23 236
ženy23 414
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem11 833
muži4 699
ženy7 134
Střední stav obyvatel k 1.7.68 831
muži33 181
ženy35 650
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola23
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)17
Střední školyobory gymnázií3
obory středních odborných škol a praktických škol11
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť4
obory nástavbového studia5
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola3
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem21
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy3
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)10
Tělocvičny (vč. školních)13
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 2
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé31
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost18
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa35
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa13
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 54
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení32
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení5
Zařízení lékárenské péče22
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services