Základní charakteristiky Braškov

 Údaj
Kód obce532 126
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)477
Orná půda (ha)204
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)11
Zemědělská půda (ha)234
Lesní půda (ha)198
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)32
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem267
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství3
Průmysl celkem30
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel69
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti42
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci194
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 477
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži8
ženy3
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem5
muži5
ženy0
Přistěhovalí celkem23
muži13
ženy10
Vystěhovalí celkem28
muži12
ženy16
Saldo migrace celkem-5
muži1
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem0
muži6
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži500
ženy515
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem154
muži88
ženy66
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži330
ženy345
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem186
muži82
ženy104
Střední stav obyvatel k 1.7.1 012
muži491
ženy521
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services