Základní charakteristiky Libušín

 Údaj
Kód obce532 576
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)948
Orná půda (ha)204
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)59
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)279
Lesní půda (ha)428
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)200
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem644
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem95
Stavebnictví84
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel184
Doprava a skladování25
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti71
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti52
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti55
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci483
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání51
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy48
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 948
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži16
ženy11
Zemřelí celkem24
muži14
ženy10
Přirozený přírůstek celkem3
muži2
ženy1
Přistěhovalí celkem96
muži41
ženy55
Vystěhovalí celkem102
muži50
ženy52
Saldo migrace celkem-6
muži-9
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-3
muži-7
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 487
ženy1 461
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem481
muži243
ženy238
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 056
ženy995
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem416
muži188
ženy228
Střední stav obyvatel k 1.7.2 920
muži1 476
ženy1 444
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services