Základní charakteristiky Slaný

 Údaj
Kód obce532 819
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 511
Orná půda (ha)2 129
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)30
Zahrady (ha)96
Ovocné sady (ha)326
Trvalé trávní porosty (ha)52
Zemědělská půda (ha)2 633
Lesní půda (ha)107
Vodní plochy (ha)55
Zastavěné plochy (ha)154
Ostatní plochy (ha)563
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 384
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství77
Průmysl celkem384
Stavebnictví363
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel910
Doprava a skladování106
Ubytování, stravování a pohostinství138
Informační a komunikační činnosti88
Peněžnictví a pojišťovnictví33
Činnosti v oblasti nemovitostí212
Profesní, vědecké a technické činnosti400
Administrativní a podpůrné činnosti49
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání56
Zdravotní a sociální péče73
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti76
Ostatní činnosti294
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno180
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti12
Obchodní společnosti329
Družstevní organizace10
Finanční podniky0
Živnostníci2 317
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání320
Zemědělští podnikatelé29
Ostatní právní formy398
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)4
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže5
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 511
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem167
muži79
ženy88
Zemřelí celkem144
muži77
ženy67
Přirozený přírůstek celkem23
muži2
ženy21
Přistěhovalí celkem367
muži172
ženy195
Vystěhovalí celkem443
muži226
ženy217
Saldo migrace celkem-76
muži-54
ženy-22
Přírůstek/úbytek celkem-53
muži-52
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži7 394
ženy7 906
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 372
muži1 189
ženy1 183
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 130
ženy5 135
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 663
muži1 075
ženy1 588
Střední stav obyvatel k 1.7.15 355
muži7 466
ženy7 889
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)10
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa16
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení12
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče8
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services