Základní charakteristiky Stochov

 Údaj
Kód obce532 860
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)949
Orná půda (ha)670
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)58
Zemědělská půda (ha)769
Lesní půda (ha)23
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)113
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem865
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem112
Stavebnictví162
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel243
Doprava a skladování27
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí32
Profesní, vědecké a technické činnosti79
Administrativní a podpůrné činnosti18
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti24
Ostatní činnosti63
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci700
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání64
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy58
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 947
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem56
muži33
ženy23
Zemřelí celkem66
muži34
ženy32
Přirozený přírůstek celkem-10
muži-1
ženy-9
Přistěhovalí celkem148
muži60
ženy88
Vystěhovalí celkem142
muži51
ženy91
Saldo migrace celkem6
muži9
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži8
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 721
ženy2 864
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem874
muži439
ženy435
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 943
ženy1 885
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem883
muži339
ženy544
Střední stav obyvatel k 1.7.5 621
muži2 729
ženy2 892
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services