Základní charakteristiky Úhonice

 Údaj
Kód obce532 991
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)994
Orná půda (ha)605
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)643
Lesní půda (ha)288
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)41
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem275
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem39
Stavebnictví40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel69
Doprava a skladování22
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti33
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti29
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci203
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 994
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži7
ženy3
Zemřelí celkem13
muži9
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-2
ženy-1
Přistěhovalí celkem44
muži18
ženy26
Vystěhovalí celkem21
muži9
ženy12
Saldo migrace celkem23
muži9
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem20
muži7
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži473
ženy529
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem149
muži78
ženy71
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži329
ženy360
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem164
muži66
ženy98
Střední stav obyvatel k 1.7.982
muži463
ženy519
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services