Základní charakteristiky Unhošť

 Údaj
Kód obce533 017
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 741
Orná půda (ha)1 071
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)89
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)69
Zemědělská půda (ha)1 237
Lesní půda (ha)300
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)132
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 019
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem93
Stavebnictví133
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel261
Doprava a skladování32
Ubytování, stravování a pohostinství46
Informační a komunikační činnosti35
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí62
Profesní, vědecké a technické činnosti154
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti34
Ostatní činnosti82
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti104
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci708
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání78
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy113
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 741
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem51
muži25
ženy26
Zemřelí celkem64
muži26
ženy38
Přirozený přírůstek celkem-13
muži-1
ženy-12
Přistěhovalí celkem180
muži76
ženy104
Vystěhovalí celkem81
muži32
ženy49
Saldo migrace celkem99
muži44
ženy55
Přírůstek/úbytek celkem86
muži43
ženy43
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 028
ženy2 169
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem713
muži375
ženy338
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 326
ženy1 380
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem778
muži327
ženy451
Střední stav obyvatel k 1.7.4 051
muži1 956
ženy2 095
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem8
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services