Základní charakteristiky Velké Přítočno

 Údaj
Kód obce533 033
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)241
Orná půda (ha)198
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)12
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)211
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)18
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem228
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem28
Stavebnictví28
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel59
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti29
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci167
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 241
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži6
ženy5
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem5
muži3
ženy2
Přistěhovalí celkem44
muži21
ženy23
Vystěhovalí celkem18
muži9
ženy9
Saldo migrace celkem26
muži12
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem31
muži15
ženy16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži482
ženy460
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem161
muži83
ženy78
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži328
ženy310
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem143
muži71
ženy72
Střední stav obyvatel k 1.7.921
muži473
ženy448
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services