Základní charakteristiky Kolín

 Údaj
Kód obce533 165
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 499
Orná půda (ha)1 503
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)159
Ovocné sady (ha)58
Trvalé trávní porosty (ha)137
Zemědělská půda (ha)1 856
Lesní půda (ha)271
Vodní plochy (ha)152
Zastavěné plochy (ha)302
Ostatní plochy (ha)918
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem7 258
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství95
Průmysl celkem853
Stavebnictví842
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel2 019
Doprava a skladování215
Ubytování, stravování a pohostinství365
Informační a komunikační činnosti155
Peněžnictví a pojišťovnictví101
Činnosti v oblasti nemovitostí389
Profesní, vědecké a technické činnosti951
Administrativní a podpůrné činnosti161
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání141
Zdravotní a sociální péče126
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti175
Ostatní činnosti568
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno235
podle právní formyStátní organizace40
Akciové společnosti57
Obchodní společnosti808
Družstevní organizace14
Finanční podniky0
Živnostníci4 860
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání737
Zemědělští podnikatelé30
Ostatní právní formy816
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 500
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem335
muži168
ženy167
Zemřelí celkem311
muži139
ženy172
Přirozený přírůstek celkem24
muži29
ženy-5
Přistěhovalí celkem913
muži464
ženy449
Vystěhovalí celkem902
muži454
ženy448
Saldo migrace celkem11
muži10
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem35
muži39
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži15 278
ženy15 799
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem4 403
muži2 330
ženy2 073
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži10 694
ženy10 281
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem5 699
muži2 254
ženy3 445
Střední stav obyvatel k 1.7.30 974
muži15 207
ženy15 767
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola11
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)8
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol9
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť5
obory nástavbového studia3
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola2
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem15
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení2
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny7
Domy s pečovatelskou službou8
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení3
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice3
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa22
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 27
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení16
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče14
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services