Základní charakteristiky Králův Dvůr

 Údaj
Kód obce533 203
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 524
Orná půda (ha)467
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)78
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)116
Zemědělská půda (ha)669
Lesní půda (ha)426
Vodní plochy (ha)55
Zastavěné plochy (ha)97
Ostatní plochy (ha)277
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 843
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství38
Průmysl celkem183
Stavebnictví273
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel489
Doprava a skladování70
Ubytování, stravování a pohostinství77
Informační a komunikační činnosti36
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí159
Profesní, vědecké a technické činnosti176
Administrativní a podpůrné činnosti51
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání18
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti29
Ostatní činnosti150
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno56
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti12
Obchodní společnosti286
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci1 231
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání120
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy224
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 524
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem117
muži53
ženy64
Zemřelí celkem65
muži33
ženy32
Přirozený přírůstek celkem52
muži20
ženy32
Přistěhovalí celkem439
muži213
ženy226
Vystěhovalí celkem223
muži120
ženy103
Saldo migrace celkem216
muži93
ženy123
Přírůstek/úbytek celkem268
muži113
ženy155
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 593
ženy3 673
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 344
muži696
ženy648
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 497
ženy2 519
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem906
muži400
ženy506
Střední stav obyvatel k 1.7.6 933
muži3 451
ženy3 482
Průměrný věk37,8
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services