Základní charakteristiky Český Brod

 Údaj
Kód obce533 271
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 970
Orná půda (ha)1 183
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)72
Ovocné sady (ha)238
Trvalé trávní porosty (ha)44
Zemědělská půda (ha)1 537
Lesní půda (ha)20
Vodní plochy (ha)34
Zastavěné plochy (ha)82
Ostatní plochy (ha)297
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 788
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství43
Průmysl celkem247
Stavebnictví246
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel479
Doprava a skladování54
Ubytování, stravování a pohostinství53
Informační a komunikační činnosti51
Peněžnictví a pojišťovnictví22
Činnosti v oblasti nemovitostí78
Profesní, vědecké a technické činnosti234
Administrativní a podpůrné činnosti51
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání26
Zdravotní a sociální péče38
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti46
Ostatní činnosti158
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno46
podle právní formyStátní organizace13
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti139
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci1 291
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání163
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy218
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 971
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem69
muži32
ženy37
Zemřelí celkem96
muži52
ženy44
Přirozený přírůstek celkem-27
muži-20
ženy-7
Přistěhovalí celkem186
muži78
ženy108
Vystěhovalí celkem163
muži75
ženy88
Saldo migrace celkem23
muži3
ženy20
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži-17
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 325
ženy3 514
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 099
muži533
ženy566
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 302
ženy2 266
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 172
muži490
ženy682
Střední stav obyvatel k 1.7.6 860
muži3 343
ženy3 517
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 2
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 11
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services