Základní charakteristiky Chotutice

 Údaj
Kód obce533 343
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)387
Orná půda (ha)320
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)12
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)6
Zemědělská půda (ha)348
Lesní půda (ha)1
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)25
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem95
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem10
Stavebnictví16
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel16
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci72
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy7
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 387
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži6
ženy0
Zemřelí celkem0
muži0
ženy0
Přirozený přírůstek celkem6
muži6
ženy0
Přistěhovalí celkem13
muži3
ženy10
Vystěhovalí celkem21
muži8
ženy13
Saldo migrace celkem-8
muži-5
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži1
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži254
ženy263
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem81
muži47
ženy34
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži171
ženy170
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem95
muži36
ženy59
Střední stav obyvatel k 1.7.519
muži251
ženy268
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services