Základní charakteristiky Kouřim

 Údaj
Kód obce533 424
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 440
Orná půda (ha)727
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)326
Trvalé trávní porosty (ha)82
Zemědělská půda (ha)1 177
Lesní půda (ha)65
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)134
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem406
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem74
Stavebnictví59
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel82
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti38
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci301
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 440
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži10
ženy9
Zemřelí celkem33
muži9
ženy24
Přirozený přírůstek celkem-14
muži1
ženy-15
Přistěhovalí celkem39
muži22
ženy17
Vystěhovalí celkem35
muži10
ženy25
Saldo migrace celkem4
muži12
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži13
ženy-23
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži914
ženy945
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem273
muži140
ženy133
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži643
ženy609
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem334
muži131
ženy203
Střední stav obyvatel k 1.7.1 847
muži889
ženy958
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services