Základní charakteristiky Tuklaty

 Údaj
Kód obce533 785
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)816
Orná půda (ha)662
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)9
Zemědělská půda (ha)701
Lesní půda (ha)3
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)86
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem207
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem29
Stavebnictví43
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel43
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci157
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy25
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 817
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži7
ženy2
Zemřelí celkem10
muži7
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-1
muži0
ženy-1
Přistěhovalí celkem57
muži28
ženy29
Vystěhovalí celkem17
muži8
ženy9
Saldo migrace celkem40
muži20
ženy20
Přírůstek/úbytek celkem39
muži20
ženy19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži406
ženy437
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem158
muži83
ženy75
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži272
ženy290
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem123
muži51
ženy72
Střední stav obyvatel k 1.7.794
muži387
ženy407
Průměrný věk38,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services