Základní charakteristiky Týnec nad Labem

 Údaj
Kód obce533 807
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 569
Orná půda (ha)624
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)58
Ovocné sady (ha)21
Trvalé trávní porosty (ha)43
Zemědělská půda (ha)746
Lesní půda (ha)524
Vodní plochy (ha)147
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)118
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem501
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem71
Stavebnictví108
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel100
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti37
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti54
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti43
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci345
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání53
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy58
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 569
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži17
ženy6
Zemřelí celkem25
muži19
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-2
ženy0
Přistěhovalí celkem64
muži37
ženy27
Vystěhovalí celkem55
muži23
ženy32
Saldo migrace celkem9
muži14
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem7
muži12
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 015
ženy1 029
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem289
muži150
ženy139
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži752
ženy695
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem308
muži113
ženy195
Střední stav obyvatel k 1.7.2 013
muži999
ženy1 014
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services