Základní charakteristiky Velim

 Údaj
Kód obce533 831
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 570
Orná půda (ha)1 287
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)23
Zemědělská půda (ha)1 359
Lesní půda (ha)22
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)51
Ostatní plochy (ha)117
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem474
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem55
Stavebnictví86
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel127
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti51
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci344
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání42
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy31
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 570
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži9
ženy11
Zemřelí celkem19
muži11
ženy8
Přirozený přírůstek celkem1
muži-2
ženy3
Přistěhovalí celkem64
muži32
ženy32
Vystěhovalí celkem46
muži19
ženy27
Saldo migrace celkem18
muži13
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem19
muži11
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 114
ženy1 065
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem337
muži189
ženy148
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži761
ženy696
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem385
muži164
ženy221
Střední stav obyvatel k 1.7.2 141
muži1 091
ženy1 050
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services