Základní charakteristiky Zásmuky

 Údaj
Kód obce533 921
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 412
Orná půda (ha)1 495
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)46
Ovocné sady (ha)39
Trvalé trávní porosty (ha)79
Zemědělská půda (ha)1 659
Lesní půda (ha)525
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)52
Ostatní plochy (ha)152
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem439
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem67
Stavebnictví85
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel106
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti33
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci335
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy37
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 411
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži5
ženy7
Zemřelí celkem19
muži9
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-4
ženy-3
Přistěhovalí celkem64
muži33
ženy31
Vystěhovalí celkem47
muži19
ženy28
Saldo migrace celkem17
muži14
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem10
muži10
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži934
ženy908
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem268
muži139
ženy129
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži677
ženy599
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem298
muži118
ženy180
Střední stav obyvatel k 1.7.1 822
muži917
ženy905
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services