Základní charakteristiky Žiželice

 Údaj
Kód obce533 947
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 861
Orná půda (ha)1 083
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)47
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)280
Zemědělská půda (ha)1 420
Lesní půda (ha)110
Vodní plochy (ha)120
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)171
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem309
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem55
Stavebnictví56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel71
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti15
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci208
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 861
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži6
ženy7
Zemřelí celkem18
muži11
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-5
ženy0
Přistěhovalí celkem78
muži36
ženy42
Vystěhovalí celkem87
muži37
ženy50
Saldo migrace celkem-9
muži-1
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-14
muži-6
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži774
ženy769
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem211
muži118
ženy93
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži553
ženy535
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem244
muži103
ženy141
Střední stav obyvatel k 1.7.1 565
muži778
ženy787
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services