Základní charakteristiky Kutná Hora

 Údaj
Kód obce533 955
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 303
Orná půda (ha)1 512
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)6
Zahrady (ha)183
Ovocné sady (ha)406
Trvalé trávní porosty (ha)76
Zemědělská půda (ha)2 182
Lesní půda (ha)257
Vodní plochy (ha)35
Zastavěné plochy (ha)236
Ostatní plochy (ha)593
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 967
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství97
Průmysl celkem667
Stavebnictví801
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 331
Doprava a skladování125
Ubytování, stravování a pohostinství330
Informační a komunikační činnosti93
Peněžnictví a pojišťovnictví66
Činnosti v oblasti nemovitostí244
Profesní, vědecké a technické činnosti620
Administrativní a podpůrné činnosti81
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání89
Zdravotní a sociální péče93
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti127
Ostatní činnosti419
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno195
podle právní formyStátní organizace24
Akciové společnosti27
Obchodní společnosti413
Družstevní organizace17
Finanční podniky0
Živnostníci3 436
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání513
Zemědělští podnikatelé29
Ostatní právní formy597
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)9
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 16
Hřbitov6
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 305
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem206
muži109
ženy97
Zemřelí celkem223
muži108
ženy115
Přirozený přírůstek celkem-17
muži1
ženy-18
Přistěhovalí celkem464
muži228
ženy236
Vystěhovalí celkem581
muži301
ženy280
Saldo migrace celkem-117
muži-73
ženy-44
Přírůstek/úbytek celkem-134
muži-72
ženy-62
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži9 989
ženy10 481
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 886
muži1 498
ženy1 388
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži7 014
ženy6 953
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 617
muži1 477
ženy2 140
Střední stav obyvatel k 1.7.20 650
muži10 090
ženy10 560
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem18
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení2
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou6
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)11
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 20
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení20
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services