Základní charakteristiky Církvice

 Údaj
Kód obce533 998
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 010
Orná půda (ha)825
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)16
Zemědělská půda (ha)885
Lesní půda (ha)3
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)73
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem269
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem31
Stavebnictví47
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel60
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci209
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 010
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži4
ženy3
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-1
muži1
ženy-2
Přistěhovalí celkem31
muži14
ženy17
Vystěhovalí celkem27
muži11
ženy16
Saldo migrace celkem4
muži3
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem3
muži4
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži582
ženy621
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem187
muži98
ženy89
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži421
ženy426
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem169
muži63
ženy106
Střední stav obyvatel k 1.7.1 202
muži577
ženy625
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services