Základní charakteristiky Čáslav

 Údaj
Kód obce534 005
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 650
Orná půda (ha)1 717
Chmelnice (ha)23
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)60
Ovocné sady (ha)33
Trvalé trávní porosty (ha)31
Zemědělská půda (ha)1 864
Lesní půda (ha)7
Vodní plochy (ha)44
Zastavěné plochy (ha)121
Ostatní plochy (ha)612
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 206
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství51
Průmysl celkem258
Stavebnictví244
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel695
Doprava a skladování42
Ubytování, stravování a pohostinství103
Informační a komunikační činnosti45
Peněžnictví a pojišťovnictví43
Činnosti v oblasti nemovitostí138
Profesní, vědecké a technické činnosti227
Administrativní a podpůrné činnosti44
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání44
Zdravotní a sociální péče54
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti41
Ostatní činnosti184
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno77
podle právní formyStátní organizace18
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti130
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci1 497
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání282
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy288
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 646
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem110
muži56
ženy54
Zemřelí celkem151
muži56
ženy95
Přirozený přírůstek celkem-41
muži0
ženy-41
Přistěhovalí celkem326
muži151
ženy175
Vystěhovalí celkem304
muži148
ženy156
Saldo migrace celkem22
muži3
ženy19
Přírůstek/úbytek celkem-19
muži3
ženy-22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 915
ženy5 223
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 517
muži778
ženy739
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 430
ženy3 371
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 820
muži707
ženy1 113
Střední stav obyvatel k 1.7.10 160
muži4 901
ženy5 259
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem9
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou7
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení11
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services