Základní charakteristiky Miskovice

 Údaj
Kód obce534 200
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 921
Orná půda (ha)1 458
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)44
Trvalé trávní porosty (ha)85
Zemědělská půda (ha)1 613
Lesní půda (ha)68
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)176
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem230
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem24
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel61
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti32
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci163
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 921
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži4
ženy8
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem5
muži0
ženy5
Přistěhovalí celkem49
muži28
ženy21
Vystěhovalí celkem20
muži11
ženy9
Saldo migrace celkem29
muži17
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem34
muži17
ženy17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži509
ženy504
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem188
muži92
ženy96
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži367
ženy332
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem126
muži50
ženy76
Střední stav obyvatel k 1.7.974
muži493
ženy481
Průměrný věk38,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services