Základní charakteristiky Sázava

 Údaj
Kód obce534 382
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 041
Orná půda (ha)305
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)81
Ovocné sady (ha)20
Trvalé trávní porosty (ha)220
Zemědělská půda (ha)625
Lesní půda (ha)1 107
Vodní plochy (ha)63
Zastavěné plochy (ha)44
Ostatní plochy (ha)202
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem879
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem144
Stavebnictví193
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel178
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství49
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví22
Činnosti v oblasti nemovitostí45
Profesní, vědecké a technické činnosti83
Administrativní a podpůrné činnosti26
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče13
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti68
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno53
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti46
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci671
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání64
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy78
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 041
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem31
muži16
ženy15
Zemřelí celkem28
muži11
ženy17
Přirozený přírůstek celkem3
muži5
ženy-2
Přistěhovalí celkem82
muži38
ženy44
Vystěhovalí celkem86
muži42
ženy44
Saldo migrace celkem-4
muži-4
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži1
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 883
ženy1 886
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem546
muži295
ženy251
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 310
ženy1 296
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem617
muži278
ženy339
Střední stav obyvatel k 1.7.3 770
muži1 880
ženy1 890
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services