Základní charakteristiky Úžice

 Údaj
Kód obce534 510
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 856
Orná půda (ha)1 083
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)159
Zemědělská půda (ha)1 282
Lesní půda (ha)453
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)81
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem102
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem13
Stavebnictví19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel26
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti6
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti0
Ostatní činnosti3
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci70
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 856
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži2
ženy5
Zemřelí celkem6
muži4
ženy2
Přirozený přírůstek celkem1
muži-2
ženy3
Přistěhovalí celkem10
muži5
ženy5
Vystěhovalí celkem13
muži7
ženy6
Saldo migrace celkem-3
muži-2
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži-4
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži314
ženy327
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem89
muži41
ženy48
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži220
ženy213
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem119
muži53
ženy66
Střední stav obyvatel k 1.7.629
muži315
ženy314
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services