Základní charakteristiky Vrdy

 Údaj
Kód obce534 587
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 849
Orná půda (ha)1 480
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)63
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)38
Zemědělská půda (ha)1 590
Lesní půda (ha)21
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)65
Ostatní plochy (ha)143
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem576
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem95
Stavebnictví130
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel143
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí20
Profesní, vědecké a technické činnosti56
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti43
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci444
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání52
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy47
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 849
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži25
ženy9
Zemřelí celkem27
muži14
ženy13
Přirozený přírůstek celkem7
muži11
ženy-4
Přistěhovalí celkem50
muži22
ženy28
Vystěhovalí celkem69
muži32
ženy37
Saldo migrace celkem-19
muži-10
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži1
ženy-13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 468
ženy1 471
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem436
muži237
ženy199
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 066
ženy1 019
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem418
muži165
ženy253
Střední stav obyvatel k 1.7.2 948
muži1 461
ženy1 487
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services