Základní charakteristiky Zbraslavice

 Údaj
Kód obce534 617
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 809
Orná půda (ha)1 070
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)25
Trvalé trávní porosty (ha)597
Zemědělská půda (ha)1 744
Lesní půda (ha)1 694
Vodní plochy (ha)62
Zastavěné plochy (ha)46
Ostatní plochy (ha)263
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem342
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství40
Průmysl celkem47
Stavebnictví72
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel64
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci232
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy45
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 808
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži6
ženy5
Zemřelí celkem18
muži11
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-5
ženy-2
Přistěhovalí celkem43
muži22
ženy21
Vystěhovalí celkem27
muži11
ženy16
Saldo migrace celkem16
muži11
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem9
muži6
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži714
ženy692
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem186
muži95
ženy91
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži529
ženy466
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem225
muži90
ženy135
Střední stav obyvatel k 1.7.1 399
muži711
ženy688
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services