Základní charakteristiky Zruč nad Sázavou

 Údaj
Kód obce534 633
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 641
Orná půda (ha)508
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)60
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)216
Zemědělská půda (ha)792
Lesní půda (ha)482
Vodní plochy (ha)121
Zastavěné plochy (ha)56
Ostatní plochy (ha)191
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem892
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství39
Průmysl celkem157
Stavebnictví170
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel181
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství45
Informační a komunikační činnosti16
Peněžnictví a pojišťovnictví15
Činnosti v oblasti nemovitostí42
Profesní, vědecké a technické činnosti96
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti75
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno46
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti60
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci622
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání92
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy122
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 641
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem37
muži24
ženy13
Zemřelí celkem55
muži22
ženy33
Přirozený přírůstek celkem-18
muži2
ženy-20
Přistěhovalí celkem137
muži67
ženy70
Vystěhovalí celkem150
muži77
ženy73
Saldo migrace celkem-13
muži-10
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-31
muži-8
ženy-23
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 411
ženy2 464
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem584
muži310
ženy274
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 731
ženy1 611
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem949
muži370
ženy579
Střední stav obyvatel k 1.7.4 869
muži2 388
ženy2 481
Průměrný věk43,9
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services