Základní charakteristiky Žleby

 Údaj
Kód obce534 668
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 463
Orná půda (ha)963
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)64
Zemědělská půda (ha)1 068
Lesní půda (ha)182
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)154
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem234
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem43
Stavebnictví43
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel63
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci178
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 463
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži5
ženy2
Zemřelí celkem19
muži12
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-12
muži-7
ženy-5
Přistěhovalí celkem53
muži27
ženy26
Vystěhovalí celkem37
muži18
ženy19
Saldo migrace celkem16
muži9
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem4
muži2
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži649
ženy642
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem152
muži86
ženy66
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži461
ženy440
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem238
muži102
ženy136
Střední stav obyvatel k 1.7.1 290
muži645
ženy645
Průměrný věk43,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services